Vem var Moses?

Del avAllt du behöver veta om påsken

Moses är den viktigaste judiska profeten. Traditionellt är han krediterad för att skriva Toran och leda israeliterna ut ur Egypten och över Röda havet. I Exodusboken är han född under en tid då Egyptens farao har beordrade alla manliga hebréer att drunkna. För att skydda Moses skickar hans mor honom nerför Nilen i en korg, där han till slut uppmärksammas av faraos dotter. Hon adopterar honom som sin egen och uppfostrar honom i faraos hov.

Trots att han är fri, leder Moses medkänsla för slavarna honom att döda en tillsyningsman som han ser slå en slav – vilket tvingar Moses att fly från Egypten. Medan påskberättelsen visar Moses medlidande, skildrar den honom också som ovillig att lyda Guds order att rädda judarna. Men ett vanligt motiv för judendomen är att de saker man borde göra inte är dygder, utan mitzvot — bud och skyldigheter. Moses blir befalld att återvända och leda judarna till frihet.

Efter att Moses och judarna lämnat Egypten ger Gud honom de tio budorden, som blir grunden för judisk lag och tanke. Av denna anledning hänvisas ofta till Moses som lagstiftaren.via www.liquorsnob.com

Moses och judarna når inte Israel förrän de har vandrat i öknen i en generation. Moses leder folket till det utlovade landet, men kan inte komma in själv — en illustration av hur idealiserat Israel är i den judiska traditionen, och varför Israels politik idag, inklusive Israel-Palestina-konflikten, kan bli ett ibland berörande ämne under Seder.